معنی و ترجمه کلمه ترشک درختى به انگلیسی ترشک درختى یعنی چه

ترشک درختى

sorrel tree
sourwood
wood sorrel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها