طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ترکیب جوهر نمک دار به انگلیسی ترکیب جوهر نمک دار یعنی چه

ترکیب جوهر نمک دار

hydrochloride

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها