معنی و ترجمه کلمه ترکیب شونده به انگلیسی ترکیب شونده یعنی چه

ترکیب شونده

combinatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها