طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تر کردن به انگلیسی تر کردن یعنی چه

تر کردن

bedew
dab
dabble
embrue
imbrue
moisten
wet

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها