طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تر به انگلیسی تر یعنی چه

تر

dewy
humid
lace
moist
rainy
soggy
wet

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها