طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تصدیق و تائید کردن به انگلیسی تصدیق و تائید کردن یعنی چه

تصدیق و تائید کردن

avouch

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها