معنی و ترجمه کلمه تصفیه حزب یا دولت از عناصر نادلخواه به انگلیسی تصفیه حزب یا دولت از عناصر نادلخواه یعنی چه

تصفیه حزب یا دولت از عناصر نادلخواه

purge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها