معنی و ترجمه کلمه تصفیه پذیر به انگلیسی تصفیه پذیر یعنی چه

تصفیه پذیر

filterable
filtrable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها