معنی و ترجمه کلمه تضعیف روحیه به انگلیسی تضعیف روحیه یعنی چه

تضعیف روحیه

demoralization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها