طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تعدد به انگلیسی تعدد یعنی چه

تعدد

multiplicity
pluralism
plurality

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها