معنی و ترجمه کلمه تعصب به انگلیسی تعصب یعنی چه

تعصب

bias
bigotry
fanaticism
intolerance
intolerancy
partiality
partisanship
preconception
prejudice
prepossession
zeal
zealotry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها