معنی و ترجمه کلمه تعطیل شدن به انگلیسی تعطیل شدن یعنی چه

تعطیل شدن

prorogate
prorogue
shut
shut down

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها