طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تعقیب قانونى کردن به انگلیسی تعقیب قانونى کردن یعنی چه

تعقیب قانونى کردن

indict
law
litigate
prosecute
sue

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها