طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تعلق خاطر به انگلیسی تعلق خاطر یعنی چه

تعلق خاطر

fixation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها