طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تعمیدگاه به انگلیسی تعمیدگاه یعنی چه

تعمیدگاه

baptistery
baptistry

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها