معنی و ترجمه کلمه تعمیر به انگلیسی تعمیر یعنی چه

تعمیر

face lifting
instauration
maintenance
renovation
repair
reparation
upkeep

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها