طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تعمیم یافته به انگلیسی تعمیم یافته یعنی چه

تعمیم یافته

generalized

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها