طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تغییر دهنده به انگلیسی تغییر دهنده یعنی چه

تغییر دهنده

alterant
changer
transformer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها