طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تفوق یافتن به انگلیسی تفوق یافتن یعنی چه

تفوق یافتن

dominate
overmatch

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها