طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تفکیک کردن به انگلیسی تفکیک کردن یعنی چه

تفکیک کردن

break up
centrifuge
denote
part
partition
separate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها