معنی و ترجمه کلمه تقدیس به انگلیسی تقدیس یعنی چه

تقدیس

canonization
consecration
edification
sanctification
veneration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها