معنی و ترجمه کلمه تقطیر کننده به انگلیسی تقطیر کننده یعنی چه

تقطیر کننده

distiller

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها