معنی و ترجمه کلمه تلون مزاج به انگلیسی تلون مزاج یعنی چه

تلون مزاج

flightiness
inconstancy
whigmaleerie
whigmaleery
whim
whimsey
whimsy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها