معنی و ترجمه کلمه تند نفس کشیدن به انگلیسی تند نفس کشیدن یعنی چه

تند نفس کشیدن

pant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها