معنی و ترجمه کلمه تند نویس به انگلیسی تند نویس یعنی چه

تند نویس

stenograph
stenographer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها