معنی و ترجمه کلمه تهى کردن به انگلیسی تهى کردن یعنی چه

تهى کردن

deplete
evacuate
eviscerate
exhaust
purge
strip
vacate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها