معنی و ترجمه کلمه تهى گرى به انگلیسی تهى گرى یعنی چه

تهى گرى

vacuity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها