طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تهیدست به انگلیسی تهیدست یعنی چه

تهیدست

empty handed
impecunious
indigent
unfunded

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها