طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تهییج به انگلیسی تهییج یعنی چه

تهییج

excitement
fret
fry
incitation
incitement

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها