طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ته غلاف به انگلیسی ته غلاف یعنی چه

ته غلاف

chape

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها