طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه توجه به عالم بالا و امور عالیه به انگلیسی توجه به عالم بالا و امور عالیه یعنی چه

توجه به عالم بالا و امور عالیه

sublimation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها