طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه توده هیزم مخصوص آتش زدن جسد مرده به انگلیسی توده هیزم مخصوص آتش زدن جسد مرده یعنی چه

توده هیزم مخصوص آتش زدن جسد مرده

pyre

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها