معنی و ترجمه کلمه توده یخ شناور به انگلیسی توده یخ شناور یعنی چه

توده یخ شناور

iceberg

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها