معنی و ترجمه کلمه توقف برنامه ریزى نشده به انگلیسی توقف برنامه ریزى نشده یعنی چه

توقف برنامه ریزى نشده

nonprogrammed halt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها