معنی و ترجمه کلمه تولید اضافى یا بیش از حد به انگلیسی تولید اضافى یا بیش از حد یعنی چه

تولید اضافى یا بیش از حد

overproduction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها