طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تولید مثل به وسیله هاگ به انگلیسی تولید مثل به وسیله هاگ یعنی چه

تولید مثل به وسیله هاگ

sporogony

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها