طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تولید مثل یا آبستنى غیر جنسى به انگلیسی تولید مثل یا آبستنى غیر جنسى یعنی چه

تولید مثل یا آبستنى غیر جنسى

clone

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها