معنی و ترجمه کلمه تومور بدخیم سلول هاى مغز استخوان به انگلیسی تومور بدخیم سلول هاى مغز استخوان یعنی چه

تومور بدخیم سلول هاى مغز استخوان

myeloma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها