طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه توى خود برگشتگى به انگلیسی توى خود برگشتگى یعنی چه

توى خود برگشتگى

invagination

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها