معنی و ترجمه کلمه تکاسف سنج به انگلیسی تکاسف سنج یعنی چه

تکاسف سنج

densimeter
densitometer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها