طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تکامل یافته به انگلیسی تکامل یافته یعنی چه

تکامل یافته

full fledged

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها