معنی و ترجمه کلمه تکرار تپش به انگلیسی تکرار تپش یعنی چه

تکرار تپش

pulse repetition

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها