طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تکرار تپش به انگلیسی تکرار تپش یعنی چه

تکرار تپش

pulse repetition

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها