طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تیزبینى و مهارت به انگلیسی تیزبینى و مهارت یعنی چه

تیزبینى و مهارت

subtlety

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها