طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ثابت زمانى به انگلیسی ثابت زمانى یعنی چه

ثابت زمانى

time constant

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها