طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ثابت واداشتن به انگلیسی ثابت واداشتن یعنی چه

ثابت واداشتن

poise

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها