طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ثابت و نامتحرک به انگلیسی ثابت و نامتحرک یعنی چه

ثابت و نامتحرک

self centered

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها