طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ثابت کردنى به انگلیسی ثابت کردنى یعنی چه

ثابت کردنى

vindicable
vindicatory

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها