طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ثانى به انگلیسی ثانى یعنی چه

ثانى

second

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها