طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ثبت کننده به انگلیسی ثبت کننده یعنی چه

ثبت کننده

registrant
registrar

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها