معنی و ترجمه کلمه ثروت باد آورده به انگلیسی ثروت باد آورده یعنی چه

ثروت باد آورده

bonanza

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها